skip to Main Content

Westland Verstandig houdt tweede Zorgavond in haar Burgerkantoor aan het Marktplein 10 in ‘s-Gravenzande

Westland Verstandig houdt tweede Zorgavond in haar Burgerkantoor aan het Marktplein 10 in ‘s-Gravenzande op maandag 10 februari om 20.00 uur

Het uitdagende thema is:

Wat is nodig om in Westland op korte termijn gerealiseerd te krijgen:

  •  meer verpleeghuisbedden in de dorpskernen;
  •  goedkope appartementen met zorg op maat (incl. gemeenschappelijke recreatieruimten en met beheerder);
  •  passende goedkope seniorenwoningen;
  •  leefgroephuizen met en zonder begeleiding;
  •  meer crisis- en revalidatiebedden;

In Westland praten we al heel lang over het gebrek om passend te voldoen aan de woon- en daaraan gekoppelde zorgvragen die onze senioren/mensen met een beperking in Westland hebben.

Echter ook dit College komt maar niet met snelle oplossingen. We zien ook dat bijvoorbeeld de Oude Pijletuinenhof verplaatst wordt naar een plek buiten het centrum. Ontwikkelaars verrijken zich vervolgens met de bouw van nieuwe appartementen op de plek van de Pijletuinenhof. Gemiste kans voor de gemeente omdat die plek ideaal was geweest voor de komst van een tweede “Berkenflat“ (zelfstandig wonen met zorg op maat en activiteiten in een gemeenschappelijke recreatieruimte).

Het huidige College verwijst als reden dat niets gebeurt voor alles naar de zorgaanbieders Pieter van Foreest en Careyn en de woningcorporaties, maar die kijken ook vooral naar het geld en die lossen het probleem dus niet op. Anders was het al lang gebeurd. Natuurlijk zijn er wel enige mooie resultaten (bijv. Hoge Tuinen, A Capella), maar nog steeds zien we dat onze senioren/ mensen met een beperking soms jaren moeten wachten op een geschikte plek: in de Kreek en de Terwebloem, Woerdblok, de Ark, De Lessenaar etc. is geen plaats en beschermd wonen is er ook niet. Het buiten Westland huisvesten is echt geen goede oplossing. Dit alles moet stoppen. Er moet een “Westlands deltaplan“ komen voor de oplossing van dit probleem. De gemeente moet het voortouw nemen en beter regisseren. Niet de oplossing van het probleem bij anderen neerleggen. Hierover gaat de Westland Verstandig tweede zorgavond.

Westland Verstandig nodigt enkele deskundigen uit die een korte presentatie zullen geven en het is de bedoeling dat daarna de aanwezigen -als ze dat willen- hun inbreng hebben. Ook de diverse organisaties nodigen we uit. De avond is pas geslaagd als in ieder geval het begin van enkele concrete oplossingen voor de korte termijn er zijn. Het kan en mag niet zo zijn in Westland dat we inwoners die dringend hulp nodig hebben aan hun lot overlaten!

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top