skip to Main Content

Meldpunt Afschatting Wmo huishoudelijke Hulpuren in Westland

 

Westland Verstandig opent Meldpunt Afschatting Wmo huishoudelijke hulpuren in Westland

Recent bleek dat vanaf 1 januari 2019 het College van Burgemeester en Wethouders in Westland gestart is met een operatie om te snoeien in het aantal Wmo huishoudelijke hulpuren in Westland. Zorgwethouder Vreugdenhil heeft blijkbaar een bureau ingehuurd om de afvinkformulieren ingevuld te krijgen. Dat betekent dat te pas en te onpas onze inwoners met hulp benaderd worden om mee te werken aan een mogelijke afschatting. In maart ontving onze fractie de eerste tekenen dat zowel de zorgaanbieders als onze vaak bejaarde en hoogbejaarde inwoners zacht gezegd niet te spreken waren over de ingezette koerswijziging. Klachten waren er vooral over de manier van aanpak (kil, enkel gericht op urenafschatting, geen gesprek maar invullen afvinklijsten, dwang om voor akkoord te ondertekenen), maar ook over de afschattingen die niet verantwoord zijn. Direct stelden we de wethouder vragen en die gaf tot nog toe geen antwoorden. Vorige week wilden we de wethouder samen met de andere oppositiepartijen bevragen en een motie indienen, maar de coalitie van CDA, LPF, VVD en CU-SGP hield dat tegen. Wel dwongen we de wethouder om pas op de plaats te maken zolang dit niet met de Raad besproken is. Die beloofde dat en er zouden geen gesprekken meer gevoerd worden en afschattingsbesluiten worden afgegeven.

Onze fractie heeft al vele schrijnende voorbeelden gehoord van zorgverleners (in dienst van o.m. zorgaanbieders zoals Tzorg en Buurtzorg), maar ook van onze inwoners zelf of van familieleden.

Afschatting is in vele gevallen ongewenst omdat de huishoudelijke hulpen ook tijd moeten hebben voor een kopje koffie en sociale contacten de nodige aandacht moeten krijgen. Daarmee wordt helemaal geen rekening meer gehouden.

Daar wethouder Vreugdenhil de problemen tijdens de raadsvergadering bleek te bagatelliseren lijkt het goed om onze inwoners die aanspraak maken op deze Wmo-voorziening, familieleden van hen, of zorgverleners zo nodig anoniem de mogelijkheid te geven melding te doen van de afschattingen, de ervaringen hoe dit liep en ook eventueel de gevolgen daarvan.

Westland Verstandig opende daartoe op haar site (www.westlandverstandig.nl) een meldpunt met vragen. Ook schriftelijk (Prinses Julianastraat 43A, 2671 EH Naaldwijk) of telefonisch (06-53401068) kan gemeld worden. Nogmaals ook anoniem omdat velen bang zijn voor repercussies.

We hopen op deze wijze in het verder overleg met de wethouder om een en ander terug te draaien, over nog meer praktijkvoorbeelden te beschikken en om te onderbouwen dat de ingeslagen weg verkeerd is.

 

Formulier Meldpunt afschatting Wmo thuishulpuren

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Back To Top