skip to Main Content

Meldpunt FIETSPADEN tot en met 31 januari 2022

In Westland wordt er veel gefietst van jong tot oud. Bij Westland Verstandig komen geregeld uiteenlopende klachten / opmerkingen binnen van Westlandse fietsers over onze fietspaden.
Vandaar het meldpunt.

Fietsers kunnen potentieel gevaarlijke, onlogische en onoverzichtelijke problemen melden, zoals:
– gebreken aan de toestand van het fietspad (gaten, verzakkingen, scheuren, planten etc.);
– hindernissen op de fietspaden (glasresten, zwerfvuil, verkeerspaaltjes etc.);
– problemen met de signalisatie (verkeersborden of verkeerslichten, wegmarkeringen etc.);
Daarnaast kan ook melding gemaakt worden:
– over fietspaden die onveilig zijn voor fietsers en/ of andere verkeersdeelnemers;
– over ontbreken fietspaden;
– over onoverzichtelijke of onlogische fietspaden;
– over hobbels in fietspaden;
– over gevaarlijke oversteekpunten;
– over ontbreken van aanduidingen die de veiligheid van de fietser kunnen bevorderen zoals nieuwe witte verflaag;
– over meer en duidelijkere bewegwijzering;
– over niet verwijderde planten rond fietspaden;
– over niet voldoende fysieke scheiding tussen rijbaan en fietspad;
– over duidelijke en veilige randen op het fietspad;
– over geen of geen duidelijke fietsstroken van rood asfalt;
– over niet goed aangeven op het wegdeel voor fietsers door een fysieke aanduiding “fietsers”;
Ook andere fietsmeldingen zijn uiteraard welkom.

U kunt ons bellen op 06-53401068, het Formulier Meldpunt Fietspadeninvullen of het formulier invullen op één van onze Burgerkantoren of ons mailen op Info@duijsens.net.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

 

Back To Top