skip to Main Content

Meldpunt geldverspilling gemeente Westland

Westland Verstandig krijgt steeds meer meldingen van inwoners en bedrijven van voorbeelden waarin de gemeente geld verspilt door te late of verkeerde aanpak van zaken waar de gemeente van is. Dit gaat zowel om zorgkwesties als wel beheer openbaar gebied, maar ook over andere aangelegenheden. Zeker in tijden van aanzienlijke tekorten is het verstandig en noodzakelijk om de schaarse euro’s wel goed te besteden. Helaas gebeurt dat niet altijd. Om inwoners en bedrijven de gelegenheid te geven zaken waar zij op stuiten en waarbij de gemeente betrokken is en waarbij onnodig geld verspild wordt, kunnen zij dat melden bij Westland Verstandig.

Westland Verstandig zal dat vervolgens in kaart brengen en aan het College voorhouden.

Formulier meldpunt geldverspilling gemeente Westland

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Back To Top