skip to Main Content

Meldpunt Huisafvalverwerking

Westland Verstandig opent Meldpunt Huisafvalverwerking Westland
Westland Verstandig krijgt heel veel reacties van inwoners die zich ernstig zorgen maken over de wijze waarop het College en de meerderheid van de Raad (CDA, LPF, VVD, CU-SGP, D66) omgaan met het huisafval in Westland. Gekozen is voor bronscheiding, dat wil zeggen de inwoners moeten zelf het afval scheiden. Het gevolg is een flink aantal bakken. Om het scheiden af te dwingen wordt het zogenaamde restafval nog maar één keer in de 3 weken opgehaald. Westland Verstandig is tegen dit ook duurdere, de inwoners belastende systeem. Wat Westland Verstandig wel wil is nascheiding, dat wil zeggen het huisafval wordt voornamelijk gescheiden door de afvalverwerker. Één bak per huishouden, die wekelijks wordt opgehaald op vaste tijden volstaat dan. Nog beter zijn ondergrondse bakken. De grotere gemeenten in Nederland werken al met nascheiding en dat gaat perfect. Geeft ook de minste belasting bij de inwoners en heeft voor het milieu ook de beste uitkomst. Voorts hoeft het restafval niet 3 weken bewaard te worden. Het College en meerderheid Raad maakten dus een verkeerde keuze en hielden te weinig rekening met de belangen van onze inwoners. Tijd voor bezinning!
Gezien de vele reacties van onze inwoners -het nieuwe systeem werd pas recent ingevoerd- zal Westland Verstandig vanaf morgen een meldpunt openen waar inwoners hun visie kunnen geven -positief en negatief- over hun ervaringen met de vele bakken en de wijze en frequentie van ophalen daarvan. De bedoeling van Westland Verstandig is om te horen wat onze inwoners vinden en de resultaten na de zomer aan het College voor te leggen.

Formulier Meldpunt Huisafvalverwerking

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top