skip to Main Content

Meldpunt Suggesties verbetering openbaar vervoer in Westland

Openbaar vervoer wordt steeds belangrijker voor onze inwoners en ook de hoeveelheid klachten over het niet goed functioneren van het openbaar vervoer op dit moment zijn er volop. Niet alleen ontoereikend vervoer om snel tussen de dorpen te reizen, maar ook het vervoer van en naar het Westland wordt als niet voldoende ervaren door veel van onze inwoners.
Klachten van te grote afstand tot bushaltes vanaf woningen en woonwijken tot het niet meer kunnen bereiken (’s-Gravenzande), het omrijden rond het dorp (Monster), zijn zeer actuele onderwerpen waar op korte termijn grondig iets aan moet veranderen.
Goed openbaar vervoer moet hoger op de agenda van het Bestuur geplaatst worden.
We zien buiten Westland dat er grote bedragen aan het openbaar vervoer door het Rijk en de Metropoolregio besteed worden, maar dat gebeurt niet in Westland. Dat moet anders en beter. Openbaar vervoer is belangrijk bij een groot deel van onze inwoners.
De indruk bestaat voorts dat er niet genoeg gebeurt om de huidige situatie te verbeteren. Weliswaar zal een lightrail op termijn uitkomst kunnen bieden, maar de realisering daarvan zal nog geruime tijd in beslag nemen. Zelfs is 2050 genoemd en het zal duidelijk zijn dat dat voor de oplossing voor nu geen soelaas biedt.
Vandaar ons Meldpunt.

U kunt ons bellen op 06-53401068, het formulier op onze site (Westlandverstandig.nl) invullen of het formulier invullen op één van onze Burgerkantoren of ons mailen op info@duijsens.net.

Hieronder de link naar het formulier:
formulier op onze site

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

 

Back To Top