skip to Main Content

Meldpunt Verklaring nascheiding huishoudelijk afval in Westland


Westland Verstandig opent Meldpunt Verklaring nascheiding huishoudelijk afval in Westland

Dus één bak voor al het huishoudelijk afval, sorteren door afvalverwerker, ophalen één keer per week op vaste dagen. In de dorpskernen zoveel als mogelijk ondergronds.

Vul de verklaring in en Westland Verstandig zal dat vervolgens in kaart brengen en aan het College voorhouden.

Verklaring nascheiding huishoudelijk afval in Westland

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top