skip to Main Content

Meldpunt Wijze Afvalinzameling

Gezien de nu al dagelijks bij Westland Verstandig binnenkomende vaak alarmerende berichten, het tekortschieten van het gemeentelijke meldpunt en op verzoek van inwoners, opent Westland Verstandig een meldpunt over huisafvalinzameling.
Het regent klachten daarover in heel Westland. Het is goed dat goed in beeld te krijgen om daarmee de politiek (CDA, LPF, VVD, CU-SGP en D66) te confronteren met de gevolgen van hun verkeerde keuzes en het niet per direct daarop terugkomen. Westland Verstandig opent daarom het Meldpunt Wijze Afvalinzameling voor de verslonzing door gele huisvuilzakken en chaos afvalinzameling in Westland.
Al geruime tijd wordt heel veel geklaagd door de inwoners van Westland over de wijze van inzameling huisafval. Chaos, onduidelijkheden, bakken die blijven staan, ophalen restafval 1 keer in de 3 weken en vooral de gele afvalzakken die na de zomer het straatbeeld bepalen. Ringen aan lantaarnpalen op niet logische plekken, “Italiaanse toestanden” in Westland met grote bergen afvalzakken langs de weg, op de trottoirs, fietspaden etc. Weliswaar heeft ook de gemeente een Meldpunt, maar de reacties die daar vandaan komen zijn -kort gezegd- niet in orde en maken de melder in de regel alleen maar verdrietiger of bozer.

Westland Verstandig wil nu een meldpunt met betrekking tot de afvalinzameling openen waar inwoners alles wat betrekking heeft op afvalinzameling kunnen melden. Wellicht goed (als dat mogelijk en nuttig is) om ook foto’s bij te voegen. Westland Verstandig zal de meldingen gebruiken om het College en partijen als CDA, LPF, VVD, CU-SGP en D66 ervan te overtuigen dat wat er nu gaande is in Westland met afvalinzameling, een aanfluiting is en snel moet veranderen. Veranderen kan en recent deed bijvoorbeeld ook Wassenaar dat en terecht.

U kunt de melding telefonisch doen op 06-53401068, per mail (info@duijsens.net), op het Formulier Meldpunt Wijze Afvalinzameling op onze site Westlandverstandig.nl of u kunt een formulier invullen in één van onze Burgerkantoren of daar in de brievenbus doen. We zullen het meldpunt in ieder geval tot 15 februari 2022 in de lucht houden.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

 

Back To Top