skip to Main Content

Zwartboek inzake mailstoring Caiway gedurende langere tijd bij Westlandse abonnees

Zwartboek inzake mailstoring Caiway gedurende langere tijd bij Westlandse abonnees.

 

De ondergetekende verklaart hierbij geen genoegen te nemen met het te summiere aanbod wat Caiway gedaan heeft ter compensatie voor de schade/ongemak welke het gevolg is van een wekenlang durende mailstoring bij Caiway.

De ondergetekende verzoekt Caiway met een passende schadeloosstelling te komen in de vorm van een credit op het abonnementsgeld en voor het geval aangetoond kan worden dat ook bedrijfsschade geleden is, ook die schade gecompenseerd wordt.

 

Ik teken dit burgerinitiatief
Download hier het formulier
, print het uit en stuur het naar Prinses Julianastraat 43a, 2671 EH te Naaldwijk per adres Westland Verstandig

 

Back To Top