skip to Main Content

Westland Verstandig komt met initiatiefvoorstel aan de Raad tot invoering plattelandswoningen in Westland

Westland Verstandig komt met initiatiefvoorstel aan de Raad tot invoering plattelandswoningen in Westland

Al meerdere jaren vindt Westland Verstandig het nodig om in ons buitengebied plattelandswoningen mogelijk te maken. Het vorige College was mordicus tegen  en in deze periode is het een belofte aan de kiezers, niet alleen van Westland Verstandig.

Plattelandswoningen zijn van tuinbouwbedrijven vóór december 2008 afgesplitste woningen, die te dicht op de bedrijfsruimte, kas of WKK staan. Als dat zo is -minder dan 10 of 30 meter- dan wordt nu een verzoek om bestemmingswijziging van agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning steevast afgewezen. Andere tuinbouwgemeenten maken dat wel mogelijk, maar dan moet bij beleid of bestemmingsplan wel een plattelandswoning mogelijk gemaakt worden. Met ons initiatiefvoorstel willen we dat bereiken.

Het idee is dat de tuinder die het ooit bij de woning horende bedrijf exploiteert, geen last en hinder mag hebben van de woning. Die woning wordt dan niet door hem gebruikt, maar door de voormalig tuinder of een derde die de woning inmiddels kocht. De bewoner van zo een woning moet dus rekening houden met geluid, geur etc., afkomstig van het bedrijf. Westland Verstandig vindt dat invoering nu zo snel als mogelijk dient plaats te vinden en hoopt dat andere raadsfracties het met haar eens zijn en het initiatief zullen ondersteunen.

Back To Top