skip to Main Content

Westland Verstandig komt met initiatiefvoorstel “Schoon Westland”

Westland Verstandig komt met initiatiefvoorstel “Schoon Westland”

Een van de grote ergernissen van onze inwoners is het zwerfvuil op straat en in het openbaar gebied. Uiteraard zijn er veel vrijwilligers bezig om Westland toonbaar de houden door zwerfafval te verzamelen. Zij verdienen een pluim uiteraard. Het zwerfvuilprobleem verdient een tweezijdige aanpak: onze inwoners moeten zich bewust zijn van eigen vervuilend gedrag, maar de inwoners moeten in staat zijn zich van afval te ontdoen. Gedragsverandering en verandering in het afvalbeleid moeten de aandacht krijgen. Westland Verstandig vindt het belangrijk dat de gemeente Westland de strijd tegen zwerfafval harder aanpakt. Vandaar ons initiatiefvoorstel. Dat initiatief zou nog verder uitgebreid kunnen worden. We hebben het beperkt tot een invulling van een veelgehoorde klacht van onze inwoners: tekort aan goede bakken in onze dorpen. Bij een groot aantal andere gemeenten zijn er goede ervaringen met zgn. BigBelly’s. Afname van 60% zwerfafval, signalering bij de gemeente als ze bijna vol zijn etc. Vandaar dat Westland Verstandig als eerste stap de aanschaf en plaatsing in de dorpen van 30 BigBelly’s voorstelt. Het initiatiefvoorstel wordt bijgevoegd evenals een foto van een BigBelly.

Initiatiefvoorstel Schoon Westland

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top