skip to Main Content

Westland Verstandig komt met twee initiatiefvoorstellen op de raadsvergadering van 28 juni 2016

Westland Verstandig komt met twee initiatiefvoorstellen op de raadsvergadering van 28 juni 2016

Westland Verstandig komt met twee initiatiefvoorstellen voor de raadsvergadering van 28 juni a.s. Het eerste voorstel heeft betrekking op het openbaar maken van alle stukken met betrekking tot de bouw en realisering van de twee gemeentehuizen. Die zijn tot nog toe geheim en nu de bouw is gestart hebben de burgers recht om te weten wat er geregeld is en wat de financiële gevolgen zijn. Recentelijk nog heeft het College de waarde van het Rabobankcomplex weer met € 2 miljoen afgeboekt, zodat het bedrag van € 7.3 miljoen, zijnde de aankoopprijs plus de rente die natuurlijk over dat bedrag verschuldigd is vanaf het moment van aankoop in 2009, praktisch volledig is weggeboekt. Zo worden de gemeentehuizen natuurlijk kunstmatig goedkoper. Hetzelfde geldt voor het perceel aan de Tiendweg. Ook dat is fors afgeboekt. Voeg daarbij dat de zogenaamde piekbetaling van € 13 miljoen niet betaald wordt uit de reserve gemeentehuizen –geld wat er overigens niet is, maar geleend moet worden- dan is duidelijk dat het College er alles aan doet om de schijn te wekken dat de gemeentehuizen goedkoper zijn. Ook de kosten van de huidige vier gemeentehuizen bleken in 2015 aanmerkelijk lager te zijn dan door het College werd begroot. Dat waren kosten van het gebruik zoals elektriciteit, schoonhouden etc.

 

Het tweede initiatiefvoorstel heeft betrekking op het verruimen van de mogelijkheden om een burgerinitiatief te organiseren. Met name lopen burgerinitatieven op dit moment voor het Leefbos Westland en onzinnige handhavingsactie. Volstrekt niet meer van deze tijd is het dat elektronische handtekeningen niet toegestaan zijn bij het vergaren van handtekeningen voor het burgerinitiatief. Voor een burgerinitiatief zijn circa 1.100 handtekeningen nodig. Met name bij het Leefbos geeft dat problemen. Vandaar dat de verordening gewijzigd moet worden en dat ook elektronische handtekeningen mogelijk worden en ook meetellen.

Initiatiefvoorstel verordening burgerinitatief 28-6-16

Initiatiefvoorstel gemeentehuizen 28-6-16

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top