skip to Main Content

Westland Verstandig krijgt veel tegenwerking vanuit de politiek om in deze bestuursperiode een fors aantal starterswoningen en passende seniorenwoningen te realiseren

Westland Verstandig krijgt veel tegenwerking vanuit de politiek om in deze bestuursperiode een fors aantal starterswoningen en passende seniorenwoningen te realiseren

Praktisch iedere Westlander en dus ook de politiek onderschrijven de noodzaak om snel starterswoningen te bouwen voor onze jongeren. Dat moet kunnen volgens Westland Verstandig in bestaande nieuwbouwplannen, maar vooral ook in speciaal daarvoor te bouwen huizen op beschikbare kavels grond die goedkoop in huur (maximaal € 600,– met huurtoeslag) of goedkoop in koop (max € 250.000,– k.k.) zijn. Ook bestaande gebouwen ombouwen tot starterswoningen zoals recent gebeurde aan de Tiendweg in Naaldwijk.

Sedert 2022 werden al een aantal percelen voor goedkope starterswoningen genoemd, maar steeds kwam grote weerstand van omwonenden en vanuit de politiek. Laatst gebeurde dat met de zgn. HOT-kavel in Honselersdijk. Wat Westland Verstandig betreft had de gemeente daar moeten doorzetten met de bouw in eerst instantie van 100 starterswoningen voor onze jongeren. De bouw had dan moeten plaatsvinden aan de kant van de Middel Broekweg en met een uitweg op diezelfde weg. Daartegen bestond geen bezwaar van omwonenden en realisering zou snel kunnen. Ook is Westland Verstandig gebleken dat de weerstand van de Provincie daartegen ook had kunnen worden weggenomen. Helaas stemden alle politieke partijen in de Raad tot onze verbijstering tegen dit plan. Gemiste kans!

Nu staan weer 200 starterswoningen in de planning eind 2024 / begin 2025 op het perceel aan de Middel Broekweg bij de Horti Campus. Ook daar wil Westland Verstandig voor gaan en zal de andere politieke partijen ervan overtuigen dat dit keer wel doorgezet zal worden. Westland Verstandig meent dat als de eerste 200 woningen worden gebouwd, het duidelijk wordt dat tijdelijke (in ieder geval 15 jaar) verplaatsbare woningen best wel leuk zijn voor jonge starters om te wonen. Wellicht dat daarna de weerstand tegen de bouw elders in Westland kan worden weggenomen, zodat er veel meer starterswoningen zullen komen.

Ook heeft Westland Verstandig concrete plannen om seniorenwoningen te bouwen die goed gelegen, goed van kwaliteit en betaalbaar zijn. Alleen dan kan doorstroming vanuit bestaande woningen plaatsvinden naar levensloopbestendige nieuwbouw. Ook daarop zal ingezet moeten worden, want ook daar is de nood hoog!

Om diverse vraagstukken omtrent wonen op te lossen is maatwerk nodig. Met alleen woonvisies te maken los je die vraagstukken zeker niet op. In gelul kun je niet wonen. Zie de PvdA-er Schaefer. Ook los je niets op door constant statushouders / Oekraïners en arbeidsmigranten erbij te halen en die de schuld te geven van alles! Natuurlijk wil ook Westland Verstandig dat onze starters en senioren voor alles een goed en betaalbaar huis krijgen, maar we moeten de ogen niet sluiten voor de realiteit. Zoeken naar oplossingen -samen met bedrijven die daar ervaring mee hebben- waar onze starters en senioren echt wat aan hebben, dat is de uitdaging en datgene wat we als gemeente moeten doen.

Back To Top