skip to Main Content

Westland Verstandig tegen verdere kustbebouwing Westlands strand en duinen

Westland Verstandig tegen verdere kustbebouwing Westlands strand en duinen

Rijk en Provincie en een aantal Westlandse politieke partijen laten zich de laatste tijd veel uit over het toestaan van verdere bebouwing langs de kust. Westland Verstandig vindt dat onwenselijk. We moeten niet meewaaien met alle commerciële winden die opsteken. Westland moet op korte termijn beleid ontwikkelen om verdere kustbebouwing te voorkomen, behalve behuizing reddingsdienst en bestaande horeca. Rustige en ongerepte duinen en strand zijn ook een toeristische trekpleister. We zijn het met alle Westlanders eens die strand en duinen in de huidige vorm willen behouden. Achter de duinen zien wij wel beperkte mogelijkheden voor het uitbreiden van verblijfstoerisme en recreatie die kuststrook en achterland verbindt, zoals fietsers, wandelaars, ruiters, vaarrecreanten en combinaties daarvan met de glastuinbouwsector, bijvoorbeeld “bakkie fietsen” en andere creatieve “doe-activiteiten”. Het stimuleren van een grotere toeristeninbreng in Westland is prima, maar niet door meer bebouwing van het strand- en duingebied. Niet alles moet verkwanseld worden willen we Westland aantrekkelijk houden voor wonen, werken en leven. Dan moeten we niets anders willen. Het rustige en familiale strand moet blijven. Daarmee strijdige ontwikkelingen moeten niet worden toegestaan. Dit los van de vraag of een andere ontwikkeling Westland economisch beter zal maken.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top