skip to Main Content

Westland Verstandig laat opnieuw dierenwelzijn Westland op de politieke agenda plaatsen op 13 december a.s.

Westland Verstandig laat opnieuw dierenwelzijn Westland op de politieke agenda plaatsen op 13 december a.s.

Dierenwelzijn van dieren met een eigenaar, maar vooral van dieren in het wild, is in het Westland niet geregeld. De burgemeester die daar verantwoordelijk voor is vindt dat niet belangrijk en vindt andere zaken belangrijker. Daardoor kon het gebeuren dat recent in De Lier meer dan 100 inwoners een smeekbrief richting de burgemeester lieten gaan, via Westland Verstandig, om een ganzenechtpaar met jongen die in de problemen waren in de Singel, te redden. Dat gebeurde veel te laat en de buurt moest toezien hoe de ganzenfamillie deels ten onderging. Voornamelijk andere instanties dan de gemeente losten het probleem -te laat- op. De gemeente gaf niet thuis.

Ook andere voorvallen zijn bekend. Bij vermissing van weggelopen huisdieren is door de gemeente nagenoeg niets geregeld. De burgemeester gaf aan dat de Flora- en faunawet wordt uitgevoerd. Onzin natuurlijk en volstrekt niet het probleem onderkennend. Praktisch alle grotere gemeenten hebben wel deugdelijke regels hoe om te gaan met dieren in nood. Ook financiën worden daarvoor uitgetrokken.

Westland Verstandig vindt dat ook de gemeente Westland goede regels moet invoeren voor dierenwelzijn. Zonodig zal Westland Verstandig met een initiatief komen voor invoering. Ook dieren behoren in Westland goed behandeld te worden, zeker nu we een aantal ecologische zones gaan inrichten. De dieren in het wild die daarop afkomen moeten -in nood- geholpen worden.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top