skip to Main Content

Westland Verstandig-LEO 2.0 wil in het belang van Westland praten over de coalitie!

Persbericht

Westland Verstandig-LEO 2.0 grootste winnaar van de verkiezingen zowel in aantal zetels (3) als stemmen (4.000) en tweede partij van Westland wil in het belang van Westland praten over de coalitie

Westland Verstandig-LEO 2.0 wil deelnemen in de coalitie in het belang van Westland en haar inwoners. De partij is bereid overleg te voeren daarover. Westland Verstandig-LEO 2.0 is zowel voor wat betreft de hoeveelheid kiezers –bijna 4.000- als voor wat betreft de zetels –drie meer- de grote winnaar van de verkiezingen 2014. CDA had 116 kiezers meer dan de vorige verkiezingen, Progressief Westland 645 minder. GBW is de grote verliezer met 6.083. Dus de bestaande coalitie verliest 6.612 kiezers.

Westland Verstandig-LEO 2.0 vindt dat een zo breed mogelijke coalitie gewenst is om Westland weer financieel gezond te maken. En dat zonder dat burgers en verenigingen moeten inleveren, laat staan dat de lasten voor burgers en ondernemers verzwaard gaan worden. Vanuit de financiële positie zal dan de gemeentehuiskwestie bekeken moeten worden. Als het financieel niet verstandig is om nieuwe gemeentehuizen te bouwen dan moet Westland dat niet doen. Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft steeds gevonden -en vindt dat ook nu na de verkiezingen- dat er geen geld is voor nieuwe gemeentehuizen. Dat geld moet voor andere nuttiger zaken worden besteed zoals zorg, verenigingen, kernen, veiligheid.

In het coalitieoverleg wil Westland Verstandig-LEO 2.0 nogmaals trachten de deelnemende partijen te overtuigen van wat moet voorgaan: burgers/ondernemers en niet prestige.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Back To Top