skip to Main Content

Westland Verstandig luidt de noodklok over verloren gaan waardevol groen en over bedreiging dierenwelzijn

Na het natuurbos op het Schefferkamp in de Lier dreigt nu ook langs de Haagweg in Monster een natuurgebied van ca. 5000m² verloren te gaan. Vast staat dat in beide bosgebieden ook broedende zeldzame vogels en andere dieren voorkomen. Die dreigen hun vertrouwde plek kwijt te raken. Het college van B&W wil de bomen en struiken in beide natuurgebieden kappen en de structuur vernielen. Kassen en dure woningen gaan voor. Het dierenwelzijn wordt niet onderkend. Westland verstandig vindt dit om meerdere redenen een onjuist beleid. We hebben de mond vol over groen en dierenwelzijn maar even niet als het niet uitkomt. Westland verstandig is voor behoud van bestaande natuurgebieden. Het “slopen” en kappen daarvan is zonde, vervanging kost veel euro’s en heeft lang niet het nu bestaande effect. Wij vinden dat beide gebieden behouden moeten worden. Ze kunnen ook keurig ingepast worden in de omgeving. Dat is niet alleen goedkoper, maar ook beter voor de leefomgeving. Westland heeft al te weinig groen en het groen wat er is moet zoveel als mogelijk behouden worden.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter.

 

Back To Top