skip to Main Content

Westland Verstandig: Nieuwjaarsboodschap

Westland Verstandig: Nieuwjaarsboodschap

Westland Verstandig wenst alle inwoners van Westland een gezond en in alle opzichten goed 2016 toe. Ook in 2016 zal onze fractie zich blijven inzetten voor de inwoners van Westland en voor een beter Westland. Een Westland waar het in alle opzichten goed wonen, werken en recreëren is. Een Westland waar ouderen in hun eigen kern kunnen blijven ook als ze niet meer zelfstandig kunnen wonen. Een Westland waar voor starters en ouderen voldoende betaalbare woningen zijn en geen lange wachtlijsten. Een Westland waar voldoende geld en aandacht is voor mantelzorgers. Een Westland waar de mening van de burgers echt telt. Een Westland waar burgers in hun meningen serieus genomen worden voordat plannen door het College en coalitiepartijen “achter de schermen” al helemaal klaar zijn. Een Westland waarin verstandig wordt omgegaan met de geldmiddelen en niet alle problemen worden doorgeschoven naar toekomstige generaties. Een Westland waar echt aandacht besteed wordt aan de medemens. Een Westland waarin openheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid voorop staan. Een Westland waarin democratie niet per definitie is de helft +1, maar ook geluisterd wordt naar de minderheid zeker als die op inhoud gelijk heeft. Een Westland waar foute zaken en handelwijzen worden herkend en erkend en niet eerst vervelende vergaderingen nodig zijn om de fouten te corrigeren. Een Westland waar veel meer aandacht is voor echt meer en beter groen, veilige verkeerssituaties en echte duurzaamheid. Een Westland waarin over alle zaken goed wordt nagedacht en alle gevolgen eerlijk worden meegewogen. Een Westland waar geen achterkamertjes meer zijn. Een Westland waar niet steeds geheimhouding wordt opgelegd. Een Westland waar alle burgers gelijk behandeld worden en het good old boys netwerk wordt afgeschaft. Een Westland waar in alle opzichten een goede directe leefomgeving van de inwoners voorop staat. Een Westland waarin het College van Burgemeester en Wethouders volledig met de echte belangen van de inwoners en bedrijven bezig is en niet met zichzelf door allerlei bijbaantjes buiten Westland te hebben. Een Westland waarin het College ook ten opzichte van de hele Raad en burgers openheid en eerlijkheid betracht en niet voortdurend tijdverslindende “verdedigingslinies” moet bedenken. Dit overzicht is niet compleet.

Westland Verstandig blijft ook in 2016 gaan voor een beter Westland en zal haar rol van controleur en volksvertegenwoordiger volledig nemen. Uiteraard het liefst in samenwerking met College en Raad, maar als niet geluisterd wordt naar goede en correcte argumenten, dan alleen en op haar eigen wijze. Westland Verstandig kan en wil niets anders dan het beste voor Westland in alle opzichten. Het liefst in samenwerking met andere partijen, maar niet ten koste van voor wat wij staan. Onze hiervoor beschreven idealen blijven bij ons voorop staan. Ook in 2016!!!!

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top