skip to Main Content

Westland Verstandig: Onterechte reactie burgemeester op vragen Westland Verstandig;

Westland Verstandig: Onterechte reactie burgemeester op vragen Westland Verstandig; Het gaat Westland Verstandig echt alleen om de inhoud!

Het College probeert nu tot twee keer toe Westland Verstandig de les te lezen over kritische vragen die gesteld zijn. Het zou Westland Verstandig ontbreken aan bestuurlijke elegantie. Bijgaand de vragen en ook de antwoorden van het College. Oordeel zelf of de vragen van Westland Verstandig, die uiteraard wel kritisch en pittig zijn maar niet grensoverschrijdend zijn, rechtvaardigen de opmerkingen zoals het College deze plaatst. De reactie van het College is naar het oordeel van Westland Verstandig ongepast. In beide vragen zijn de door Westland Verstandig gekozen woorden ingegeven door vaststaande feiten. Beide antwoorden zullen wij laten agenderen bij de commissievergadering en Westland Verstandig zal daarop bij die commissievergaderingen dan zeer uitvoerig ingaan, hetgeen zij bij de agendering zal laten blijken want er zal geruime tijd voor de bespreking in de commissievergadering moeten worden uitgetrokken. De gebruikte kwalificaties en bewoordingen door het College zijn daar direct de aanleiding voor, maar ook de inhoud. Het gaat tenslotte om de inhoud van de antwoorden en de problemen die de vragen aan de orde stellen binnen Westland en Westland Verstandig zal zich voornamelijk concentreren op die inhoud en zich niet laten afleiden door onjuiste, niet terzake doende opmerkingen van het College, opmerkingen die duidelijk zijn ingegeven door angst, frustratie en onmacht. Dat de burgemeester dit soort brieven van zijn handtekening voorziet, is natuurlijk ook tekenend voor zijn partijdigheid en het bewijs dat hij niet boven de partijen, maar tussen de partijen staat. Zie ook het bijgevoegde AD-artikel.

 

Bijlage AD Westland 22-01-16

art. 26-vraag 4-1-16 bijbanen collegeleden

antw. art. 26-vraag bijbanen collegeleden 11-2-16

art. 26-vraag 24-12-15 oneigenlijk handhaving

antw. art. 26-vraag oneigenlijke handhaving 18-2-16

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top