skip to Main Content

Westland Verstandig: Ook burgerbelang boven gemeentebelang in de zorg

Persbericht

Westland Verstandig: Ook burgerbelang boven gemeentebelang in de zorg

Gisteravond heeft Westland Verstandig samen met LPF Westland bij het College aangedrongen op voorzieningen in Westland voor vanuit het ziekenhuis ontslagen, revalidatie nodig hebbende Westlanders die nog niet voor zichzelf kunnen zorgen. Pieter van Foreest die dat tot nog toe deed, doet dat in de toekomst niet meer. Het gevolg is dat Westlanders naar Den Haag of Delft moeten om te revalideren. De gemeente Westland moet dat absoluut voorkomen.

Daarnaast zien we dat een aantal verzorgingshuizen in Westland hun deuren sluiten waardoor ook daar Westlanders gedwongen worden naar buiten het Westland te verhuizen. Ook dat moeten we absoluut niet willen.

Één van de raadsfracties merkte bij de behandeling op dat wij als gemeente daar toch niet over gaan. Dit is een absoluut verkeerde opmerking. Uiteraard moet de gemeente zich het lot van de kwetsbare meestal oudere Westlanders aantrekken. Als de inmiddels te groot van omvang geworden instellingen/bedrijven, zoals Pieter van Foreest en Careyn, om financiële redenen stoppen met een bepaalde vorm van zorg, dan moet de gemeente daarin gaan voorzien. Dat laatste dan in overleg en samen met de bestaande organisaties, zorginstellingen, zorgverzekeraars etc.

De zorg voor de kwetsbare burger in Westland, ook als dat geld kost, dient één van de nieuwe taken van de gemeente te zijn. Geld dient daarvoor vrijgemaakt te worden door andere keuzes te maken. Dus: burgerbelang boven gemeentebelang ook in de zorg.

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top