skip to Main Content

Westland Verstandig op bezoek bij de Bartholomeuskerk in Poeldijk

Westland Verstandig op bezoek bij de Bartholomeuskerk in Poeldijk

Op maandag 7 november was de fractie van Westland Verstandig op bezoek bij de Bartholomeuskerk. Gesproken werd met het bestuur over de plannen met de kerk, de pastorie en de omliggende gronden. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als het hele complex van de kerk samen bij de te bouwen woningen met zorg op het Witte Brug-terrein betrokken kan worden en daarin van toegevoegde waarde is voor het centrum van Poeldijk. Daar past natuurlijk een breder maatschappelijk / cultureel/ kerkelijk gebruik van de kerk, gebouwen en gronden ook bij. Westland Verstandig staat positief tegenover de plannen. Snel doorpakken en op naar het tweede leven van het complex. Hopelijk ziet ook het Bisdom in dat op deze wijze het prachtige kerkgebouw voor Poeldijk en Westland behouden kan blijven.

 

Back To Top