skip to Main Content

Westland Verstandig opent Meldpunt Onveilige verkeerssituaties en overlast

Westland Verstandig opent Meldpunt Onveilige verkeerssituaties en overlast

Wegenstructuur en verkeersveiligheid zijn voor onze inwoners / ondernemers steeds belangrijkere items. Hun leefomgeving wordt daardoor beheerst. Ook overlast van hangjongeren is een veelgehoorde klacht. Westland Verstandig kreeg daar in 2022 veel verzoeken / vragen en klachten over. Daar moet de gemeente echt wat aan gaan doen door concrete oplossingen en daden.

Daarom vanaf 1 januari een MELDPUNT ONVEILIGE VERKEERSSITUATIES en OVERLAST, waar onze inwoners en ondernemers tot 1 april 2023 kunnen opgeven waar in hun omgeving iets gedaan moet worden aan de wegenstructuur en/of verkeersveiligheid, maar ook aan hangjongerenoverlast. Suggesties om met verbeterplannen te komen zijn ook welkom.

Na 1 april 2023 zal Westland Verstandig alle meldingen bundelen en een Westlands Verkeersplan aan het College voorleggen met het verzoek dat snel en adequaat uit te voeren. U kunt ook bij onze Burgerkantoren formulieren afgeven of daar invullen of ons bellen (06-53401068).

Back To Top