skip to Main Content

Westland Verstandig opent Meldpunt voor initiatieven voor zelf onderhoud van openbaar groen, overname snippergroen en beheer speelgelegenheden

Westland Verstandig opent Meldpunt voor initiatieven van inwoners / verenigingen / instellingen / VvE / belangengroepen voor zelf onderhoud van openbaar groen, overname snippergroen en beheer speelgelegenheden

In het actieprogramma Aan de slag. Voor Westland., is één van de in te voeren zaken het ondersteunen als gemeente van initiatieven van inwoners om zelf delen van het openbaar gebied te gaan onderhouden. Een goede leefomgeving waarin de inwoners zich prettig voelen wordt steeds belangrijker. Betrokkenheid van onze inwoners bij de inrichting van die leefomgeving is om meerdere redenen goed. We zien vaak buurtverenigingen ontstaan of verder opbloeien als er een gezamenlijke activiteit is.

In onze Burgerkantoren horen we vaak de wens van inwoners om de kans te krijgen zelf wat te doen aan onderhoud / beheer van de directe omgeving en zij vragen daarbij de hulp van de gemeente. Al veel inwoners verzamelen zelf in hun buurt geregeld zwerfafval. Relatief onbekend is dat we in Westland al “Buurt in uitvoering”-initiatieven hebben, waarbij inwoners stukken groen onderhouden.

De gemeente zal spelregels moeten maken voor de initiatieven. Daar hoort ook bij technische, materiële en financiële ondersteuning.

Voor de begroting zal het College komen met een voorstel hoe invulling zal worden gegeven aan het actiepunt. Prima uiteraard.

Westland Verstandig wil snel aan de slag. Via het Meldpunt ontvangen initiatieven kunnen dan al in de begroting worden meegenomen en dat betekent dat de uitvoering snel daarna kan starten. Het is altijd goed te weten of een idee aanslaat.

Hebt u een initiatief op één van de hiervoor genoemde gebieden of wilt u daarover in gesprek, dan kunt u dat melden via de site van Westland Verstandig, bij één van  onze Burgerkantoren of per mail of telefonisch.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top