skip to Main Content

Westland Verstandig opent Steunpunt Zorg

Inwoners van Westland met klachten over de zorg kunnen vanaf nu terecht bij Steunpunt Zorg waar mensen problemen kunnen melden die zij straks ondervinden als gevolg van de wijzigingen in de zorg. Westland Verstandig opent dat steunpunt. Het gaat daarbij vooral om gebruikers van WMO-voorzieningen maar ook van de andere zorg. De betreffende bewoners kunnen hun klachten en ervaringen melden op de website www.westlandverstandig.nl. Ook ervaringen met de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet kunnen bij dit steunpunt worden aangegeven. Door alle veranderingen zijn veel ouderen ongerust met dank aan dit Kabinet dat andere zaken blijkbaar belangrijker vindt dan zorg. Daarnaast wordt een groter beroep gedaan op familieleden die nu mantelzorg moeten gaan verlenen wat de onrust vergroot. Westland Verstandig wil een signaleringsfunctie uitoefenen en meldingen worden bij het College, de zorgverzekeraar of zorgaanbieder onder de aandacht gebracht. Die worden ter verantwoording geroepen als dat nodig is. Het steunpunt kunt u ook bellen op telefoonnummer 06-53401068. Ook als u zich zorgen maakt om iemand in uw omgeving.

Van de gemeente Westland moet alertheid gevraagd worden juist omdat het hier gaat om kwetsbare mensen die zorg en aandacht van de politiek verdienen. Mensen mogen zeker niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Westland Verstandig zal zonodig op alle niveaus aan de bel trekken om de situatie te verbeteren.

Naar het steunpunt formulier

Back To Top