skip to Main Content

Westland Verstandig opent van 7 december 2021 tot en met 31 januari 2022 een meldpunt FIETSPADEN

Westland Verstandig opent van 7 december 2021 tot en met 31 januari 2022 een meldpunt FIETSPADEN

Vanaf 7 december 2021 opent Westland Verstandig een Meldpunt Fietspaden. U kunt ons bellen op 06-53401068, het formulier op onze site (Westlandverstandig.nl) invullen of dat formulier invullen op één van onze Burgerkantoren of ons mailen op Info@duijsens.net.

In Westland wordt er veel gefietst van jong tot oud. Bij Westland Verstandig komen geregeld uiteenlopende klachten / opmerkingen binnen van Westlandse fietsers over onze fietspaden. Vandaar het meldpunt.

Fietsers kunnen potentieel gevaarlijke, onlogische en onoverzichtelijke problemen melden, zoals:

–     gebreken aan de toestand van het fietspad (gaten, verzakkingen, scheuren, planten etc.);

–     hindernissen op de fietspaden (glasresten, zwerfvuil, verkeerspaaltjes etc.);

–     problemen met de signalisatie (verkeersborden of verkeerslichten, wegmarkeringen etc.);

Daarnaast kan ook melding gemaakt worden:

–     over fietspaden die onveilig zijn voor fietsers en/ of andere verkeersdeelnemers;

–     over ontbreken fietspaden;

–     over onoverzichtelijke of onlogische fietspaden;

–     over hobbels in fietspaden;

–     over gevaarlijke oversteekpunten;

–     over ontbreken van aanduidingen die de veiligheid van de fietser kunnen bevorderen zoals nieuwe witte verflaag;

–     over meer en duidelijkere bewegwijzering;

–     over niet verwijderde planten rond fietspaden;

–     over niet voldoende fysieke scheiding tussen rijbaan en fietspad;

–     over duidelijke en veilige randen op het fietspad;

–     over geen of geen duidelijke fietsstroken van rood asfalt;

–     over niet goed aangeven op het wegdeel voor fietsers door een fysieke aanduiding “fietsers”;

Ook andere fietsmeldingen zijn vanaf 7 december uiteraard welkom.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top