skip to Main Content

Westland Verstandig organiseert avond over beste busroute in Monster en Ter Heijde op 25 augustus 2021 te 19.30 uur in Fata Morgana aan de Choorstraat in Monster

Westland Verstandig organiseert avond over beste busroute in Monster en Ter Heijde op 25 augustus 2021 te 19.30 uur in Fata Morgana aan de Choorstraat in Monster

Gezien de circa 50 verontrustende reacties van inwoners van Monster en Ter Heijde over de nieuwe busroute buiten het centrum van Monster, wil Westland Verstandig samen met de verontruste inwoners zoeken naar de beste oplossing. Natuurlijk is er begrip voor de overlastgevende situaties in onder meer de Hortensiastraat. Dat probleem moet opgelost worden. Bijkomend probleem is dat ook andere doorgaande wegen in Monster al te kampen hebben met te veel en te snel verkeer en vrachtverkeer, waar die wegen en huizen niet op berekend zijn. Daar zit dus ook geen ruimte voor alternatieven.

Maar zoals EBS en het College van B en W nu doen –alle bussen buitenom laten rijden over de Molenweg en de Emmastraat- is natuurlijk –zeker voor mensen met beperkingen- een hele grote achteruitgang voor wat betreft bereikbaarheid. Het meer dan 1 km moeten lopen naar een bushalte is niet goed.

Haast is geboden omdat de maatregelen al eind augustus ingaan. Opvalt dat het College nu weer eerst besluit en dan pas blijkbaar luistert wat belangrijk is voor onze inwoners. Wij zullen het College dan ook verzoeken de maatregel uit te stellen en eerst alternatieven –zoals bijvoorbeeld ook het rijden met kleinere bussen- te bekijken. Dat EBS liever rond een dorp rijdt is bekend en ook in De Lier is dat al teruggedraaid. Dat moet nu ook in Monster gebeuren.

In verband met Corona gaarne wel vooraf aanmelden voor de avond op 25 augustus a.s. op 06-53401068 en het liefst per mail op info@duijsens.net.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

N.B. Ik voeg bij een artikel zoals wij dat in onze nieuwsbrief De Spiegel editie nr. 8 in de loop van volgende week zullen uitzenden aan circa 3.000 adressen.

artikel bussen Monster De Spiegel nr. 8

 

 

Back To Top