skip to Main Content

Westland Verstandig organiseert een avond over huishoudelijke hulpuren op 31 oktober a.s.

Westland Verstandig organiseert een avond over huishoudelijke hulpuren. Hoe werkt het en hoe te handelen bij onredelijke verlaging uren op donderdag 31 oktober te 20.00 uur in het Burgerkantoor aan het Marktplein 10 in ‘s-Gravenzande

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de structurele verlaging van het aantal uren huishoudhulp. Ondanks toegegeven fouten en strijdigheid met de wet wil het College doorgaan met “resultaatgericht“ beoordelen.

Belangrijk is het dat degenen die het aangaat en hun familie, de zorgverleners op de werkvloer, maar ook de belangenorganisaties weten hoe het werkt. Ook wat te doen als het College een besluit neemt met minder uren waardoor de huishoudhulp minder kan doen, geen tijd meer heeft voor een bakkie en het persoonlijk contact niet meer kan.

Westland Verstandig heeft onder meer het bureau Wevers gevraagd een uiteenzetting te geven over de kansen om een slecht besluit aan te vechten. Wevers heeft veel ervaring in dit soort zaken en doet het nog gratis ook.

Westland Verstandig nodigt alle Westlandse inwoners uit om op 31 oktober a.s. aanwezig te zijn aan het Marktplein nr. 10 in ‘s-Gravenzande. Meldt u zich wel even aan op tel.nr. 06-53401068 of info@duijsens.net of bezoek ons Burgerkantoor ’s-Gravenzande (dagelijks open tussen 13.00 uur en 15.00 uur).

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top