skip to Main Content

Westland Verstandig overhandigt wethouder Snijders 4 volle mappen met van onze inwoners ontvangen klachten en tussen de 4000 en 5000 petities namens Magda Paul!

Westland Verstandig overhandigt wethouder Snijders 4 volle mappen met van onze inwoners ontvangen klachten en tussen de 4000 en 5000 petities namens Magda Paul!

Op vrijdagochtend 25 februari 2022 boden Westland Verstandig-raadsleden Carlieke van Staalduinen en Peter Duijsens 4 dikke mappen met foto’s, mails, brieven en ca. 4500 petities aan wethouder Snijders aan. Het waren de resultaten van het door Westland Verstandig enkele maanden geleden geopende meldpunt en de door inwoonster Magda Paul gestarte petitie over de gevolgen van de invoering van gele zakken aan lantaarnpalen en plaatsen bovengrondse bakken.

We hopen dat door deze berichten de wethouder en het College -in ieder geval na de verkiezingen- en door deze meldingen / petitieondertekenaars overtuigd worden dat heel snel dit systeem moet worden afgeschaft. Dat deden al heel veel Nederlandse gemeenten omdat ook daar de overlast groot was en machinaal scheiden door de afvalverwerker een veel beter resultaat oplevert. Vandaar dat Westland Verstandig  geen zakken meer aan lantaarnpalen wil. 1 bak samen met restafval, die wekelijks legen, liefst alles ondergronds en in alle gevallen laten scheiden door de afvalverwerker! Gezien de opstelling van de meeste Westlandse partijen hebben we daar wel de steun van de kiezer voor nodig.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top