skip to Main Content

Westland Verstandig pleit voor minimaal 1 pinautomaat op een centrale plek in elk van onze 11 Westlandse dorpskernen

Westland Verstandig pleit voor minimaal 1 pinautomaat op een centrale plek in elk van onze 11 Westlandse dorpskernen

Westland Verstandig gaat contact opnemen met de Rabobank, ABN-AMRO en ING om alsnog tot afspraken te komen dat per dorpskern minimaal één pinautomaat geplaatst wordt. Ook die banken moeten zich de belangen van onze inwoners, die ook hun klanten zijn, aantrekken. Die banken doen in Westland al veel aan sponsoring en dan is het curieus dat wel bezuinigd wordt op deze “basisvoorziening“.

Wekelijks krijgt Westland Verstandig vele klachten in haar Burgerkantoren van vooral oudere inwoners van Westland over het wegvallen van pinautomaten in hun dorpskern. Eerder stelden we daarover al vragen aan het College. Het ging dan specifiek over Monster, Poeldijk, Heenweg. Het College vindt dit echter geen gemeentetaak en doet niets. Westland Verstandig meent dat dit wel degelijk onze inwoners -en dus ook de gemeente- raakt. Een pinautomaat hoort immers tot de basisvoorzieningen en vooral onze senioren hebben behoefte aan een pinautomaat dichtbij in hun kern. Oplossing van dit probleem lijkt niet echt complex, maar toch komen er steeds meer kernen zonder pinautomaat. Dit moet veranderen en als het College het niet oplost, dan gaat Westland Verstandig het maar zelf proberen door met de banken in gesprek te gaan. De komende weken gaan we dat doen!

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top