skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Politieke spelletjes en een al lang in de lucht hangende afrekening

 

Westland Verstandig: Politieke spelletjes en een al lang in de lucht hangende afrekening; Continue weigering om op inhoud gesprek aan te gaan

Westland Verstandig is een fractie die positief kritisch aan het Westlandse bestuur deelneemt. Samenwerken, meewerken, initiatieven nemen op alle terreinen en dat in het belang van de Westlandse inwoners, dat is haar ideaal en ambitie. Voorts altijd positief kritisch en bereid om het positieve te benadrukken. Maar ook fel kritisch als dat nodig is en op zaken die bestuurlijk niet kloppen. Helaas doet dat laatste zich geregeld voor in Westland. Westland Verstandig benoemt dan het probleem, kaart dat aan, gaat op de inhoud in en wil op die wijze de rest van het Westlandse bestuur een spiegel voorhouden om aan te tonen dat zij niet correct handelt. In menig geval leidt dat dan tot escalatie omdat de rest van de politiek niet in staat of bereid is inhoudelijk het gesprek te voeren. Zo ook op 1 maart 2016 toen wethouder Mokaddem van Progressief Westland duidelijk in de fout ging en op meerdere punten een onjuiste voorstelling van zaken gaf. De reactie van Westland Verstandig tijdens de vergadering leidde tot een ongehoord felle tegenreactie, niet zo zeer vanuit de wethouder of College, maar wel vanuit bepaalde fractievoorzitters die hun kans schoon zagen op wraak. Niet op inhoud werd gesproken, ondanks diverse uitnodigingen van Westland Verstandig om dat wel te doen, maar enkel werd op de persoon gespeeld. Machtspolitieke spelletjes waren het gevolg. Tussen in het bijzonder CDA, VVD, GBW en PW werden afspraken gemaakt en Westland Verstandig werd voor het blok gezet. Ofwel excuses werden gemaakt voor de reactie op 1 maart 2016 ofwel Westland Verstandig werd het voorzitterschap van de Commissie MO afgenomen. Dat voorzitterschap wordt toebedeeld aan personen die daar capabel voor zijn en is dus geen politieke zaak. Nu ineens blijkt dat wel politiek te zijn omdat de voorzitter van de Commissie MO in de Raad als fractievoorzitter van Westland Verstandig geregeld bepaalde zaken aan de kaak stelt. Uiteraard wenste Westland Verstandig hiervoor niet te zwichten. Westland Verstandig zou dan hetzelfde doen wat ook bestuurlijk in Westland vaak aan de hand is, handjeklap en achterkamertjes. Daar doen we niet aan. Wel heeft Westland Verstandig twee handreikingen gedaan om er toch uit te komen, maar daarop werd door de andere fracties niet eens gereageerd. Ook de burgemeester weigerde een te verwachten leidersrol te vervullen. Hij liet het gewoon afweten, bleef stil en ondernam geen actie. Noch naar de ene noch naar de andere kant. Misschien verstandig, maar niet goed.

Het gevolg is de schijnvertoning gisterenavond tijdens een raadsvergadering waar Westland Verstandig niet bij was. Belachelijke en kinderachtige vertoning waar de Westlandse inwoners waarlijk niets aan hebben. Misschien wel goed voor fractievoorzitters die een stukje frustratie kwijt konden, terwijl Westland Verstandig niet aanwezig was en ze dus vrij spel hadden.

Hoe nu verder. Uiteraard is Westland Verstandig bereid om verhoudingen te verbeteren, maar dat moet dan wel van twee kanten komen en over de inhoud moet dan gesproken kunnen worden zowel in als buiten de Raad. Westland Verstandig gaat door met een poging tot samenwerking en het meewerken aan goede voorstellen voor de Westlandse inwoners, maar zal positief kritisch blijven en het voorval deze week sterkt haar alleen maar dat binnen Westland blijkbaar die opstelling nodig is om een eerlijk, open, betrouwbaar en transparant bestuur te krijgen. Westland Verstandig zet daarbij echt niet eigen belang voorop daar door deze voorvallen haar naam alleen maar besmeurd wordt, maar doet dat in de volle overtuiging dat hetgeen wat menigmaal gebeurt niet kan en niet in het belang van de Westlandse inwoners is.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top