skip to Main Content

Westland Verstandig start een Meldpunt Verkeersknelpunten

Deze week start Westland Verstandig op haar site www.westlandverstandig.nl met een Meldpunt waar inwoners hun meldingen kunnen achterlaten over verkeersknelpunten in de gemeente Westland. Westland Verstandig vindt dat Westland de meldingen serieus moet nemen. Het gaat daarbij zowel over klachten over slechte verlichting, achterstallig onderhoud van wegen, fietspaden, wandelpaden en onveilige/overlast gevende verkeerssituaties.

 

Op de website van Westland Verstandig is het Meldpunt te vinden vanaf woensdag 1 februari 2017. Melding kan ook schriftelijk gebeuren aan het adres: Prinses Julianastraat nr. 43a, 2671 EH Naaldwijk of telefonisch op 06-53401068.

 

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,

fractievoorzitter

Back To Top