skip to Main Content

Westland Verstandig: Steunpunt Zorg nog steeds veel gebruikt

Westland Verstandig: Steunpunt Zorg nog steeds veel gebruikt

Westland Verstandig heeft voordat de zorg en jeugdhulp naar de gemeente werd overgeheveld een Steunpunt Zorg opgericht. Tot nog toe zijn daar een 80-tal meldingen binnengekomen. De laatste tijd neemt het aantal vragen weer toe. Zijn er vragen die niet door de gemeente dan wel uw zorgaanbieder dan wel uw verzekering worden beantwoord, dan kunt u daarvan melding maken bij het Steunpunt Zorg op de website www.westlandverstandig.nl of op telefoonnummer 06-53401068.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top