skip to Main Content

Westland Verstandig teleurgesteld en woest over verantwoordelijk wethouder Varekamp en College over besluit arbeidsmigrantenhuisvesting De Lier

Westland Verstandig teleurgesteld en woest over verantwoordelijk wethouder Varekamp en College over besluit arbeidsmigrantenhuisvesting De Lier

In het coalitieakkoord werd aangegeven dat een ander beleid komt op het vlak van arbeidsmigrantenhuisvesting. Het vorige College gaf een vergunning voor ca. 800 arbeidsmigranten voor een locatie in De Lier. Eerder werd de plek nog afgekeurd door hetzelfde College. Na bezwaar oordeelde de bezwaarschriftencommissie dat een deel van de bezwaren gegrond was. Je zou dan denken dat het College vervolgens het vergunningsbesluit heroverweegt. Zonder dat kenbaar te maken laat het College door een externe een “tegen-advies” uitbrengen, waardoor de weg vrij gemaakt wordt voor ongegrondverklaring van de bezwaren. Niet chique en eigenlijk ook niet goed. Het besluit was en is nog steeds gebrekkig. Het coalitieakkoord wordt niet nagekomen.

Westland Verstandig blijft tegen huisvesting van zo veel arbeidsmigranten op die plek in De Lier en wil het andere beleid (2 grote locaties en huisvesting op de bedrijven) snel uitgevoerd zien worden.

Helaas is het slechte besluit niet meer terug te draaien. Welk staartje dit alles krijgt, volgt nog.

In ieder geval zal dit besluit voorlopig geen enkel bed opleveren. Daartegen zal ongetwijfeld beroep bij Rechtbank en daarna Raad van State worden ingesteld en die procesgangen duren meerdere jaren. Dus echt versnellend werkt het collegebesluit ook al niet! Westland Verstandig hoopt dat de rechter dit foute collegebesluit zal corrigeren. Jammer wel weer van het geld en de tijd die met deze nutteloze actie gemoeid zijn. Niet onze keus dus.

Back To Top