skip to Main Content

Westland Verstandig: Van vijf naar zes fulltime wethouders in de komende vier jaren; Eigen (partij)belang boven gemeentebelang. Onverklaarbaar, onverantwoord, onwenselijk, onverstandig, 13 mei 2014

Westland Verstandig: Van vijf naar zes fulltime wethouders in de komende vier jaren; Eigen (partij)belang boven gemeentebelang. Onverklaarbaar, onverantwoord, onwenselijk, onverstandig, 13 mei 2014

Kort en goed: dit is niet in het belang van Westland, maar enkel in het belang van de coalitiepartijen, die dit ook zelf bedacht hebben. Een keuze die is ingegeven door uitsluitend partijbelang

Waarom: Ik leg het uit.

Zowel de gemeente Westland als de Westlandse bedrijven hebben het financieel op dit moment lastig. De werkloosheid loopt op, een aantal prominente bedrijven zijn failliet of hebben het financieel lastig en ook de gemeentelijke financiën baren burgers en bedrijven ernstige zorgen. De gemeente Westland zakt “door haar hoeven” en nog los van risico’s die niet in beeld gebracht zijn loopt de financiële positie van de gemeente Westland hard achteruit. Nog steeds kunnen de begrotingen 2016/2017 niet sluitend gemaakt worden ook niet in het bestuursakkoord, worden verenigingen steeds verder financieel in het nauw gedreven, moet de gemeente steeds vaker nee verkopen om financiële redenen voor zaken die wel nodig zijn en loopt de gemeente grote risico’s bij de grondexploitatie.

De komende tijd zal ook een heroriëntatie moeten plaatsvinden op de ambtelijke organisatie: hoeveel ambtenaren zijn nodig en wat zijn nog de taken die de gemeente aan zich houdt. Westland zou immers een regisserende gemeente gaan worden.

In dat alles past een het nieuw te benoemen College dat zo min mogelijk kosten voor de gemeente meebrengt.

In 2010 werd op initiatief van Westland Verstandig om geldelijke redenen gekozen voor 4.5 wethouder met het gemeentehuis bij een van de andere wethouders. Na het uittreden uit de coalitie door Westland Verstandig werd in november 2012 weer snel teruggegaan naar vijf fulltime wethouders en het gemeentehuis en herontwikkeling bestaande gemeentehuizen ging naar de burgemeester.

Nu kiest de coalitie voor zes fulltime wethouders. Dit betekent over vier jaar een extra last van meer dan € 500.000,– alleen al aan salaris en directe kosten. Niet inbegrepen zijn: extra werkplek, extra secretaresse, taxi’s, onkosten en een wachtgeld van circa € 350.000,–. Alles bij elkaar waarschijnlijk een beslissing die in vier jaar meer dan € 1.000.000,– kost en dat in deze tijd van crisis, buikriem aanhalen etc. Aan de burgers en verenigingen en ook aan de bedrijven is dit niet uit te leggen.

Zeker niet als de echte reden onthuld wordt. Door de verkiezingsuitslag had het oude College geen meerderheid meer. De coalitie verloor immers meer dan 6.000 stemmen. Coalitiepartij GBW Westland halveerde zowat. Dus er was een vierde partij nodig om de meerderheid te houden. Uiteraard moest de vierde partij in de coalitie VVD ook een wethouder kunnen leveren. Logisch is dan dat de bijna gehalveerde partij GBW Westland de gevolgen trekt van de massale uitstroom van kiezers. Niet dus.

De grootste verliezer op afstand van de verkiezingen komt weer terug met twee wethouders alsof er geen verkiezingen waren. Knap onderhandeld? Nee gewoon afspraak, gebrek aan realiteitszin en de Westlandse burgers niet serieus nemen. Alsof de kiezer geen enorme dreun heeft uitgedeeld. Blijkbaar wordt er iets gecompenseerd uit 2010. Toen verloor het CDA vier zetels en bleef toch met twee wethouders zitten, zij het dat toen gekozen werd voor één parttime wethouder van CDA-huize. Pluche”plakken”, prestige en blijkbaar vooraf gemaakte afspraken maken het nu nodig dat er zes wethouders komen.

Onverantwoord: financieel;

Onverklaarbaar: een nieuwe coalitie moet de kiezer serieus nemen;

Onwenselijk: de vierde partij in de Raad GBW Westland heeft een onevenredig groot aantal leden in het College en onverstandig: niet uit te leggen aan burgers en verenigingen.

Uitbreiding naar zes wethouders heeft niets te maken met de werkdruk van het (oude) College. De leden van dat College hadden tijd genoeg om superveel aandacht te besteden aan PR-activiteiten. Zie de tijdverslindende en vaak kostbare volstrekt overbodige persuitingen in kranten het laatste half jaar voor de verkiezingen. Daarbij komt dat 4.5 wethouder tot november 2012 prima functioneerde.

Het spreekt voor zich dat met dit onverstandige voorstel mijn fractie niet kan instemmen. Wij zullen dan ook tegen de benoemingen stemmen, niet omdat we een aantal wethouders persoonlijk niet in die functie zouden willen zien, maar vanwege de volstrekt onverantwoorde, onverklaarbare en onwenselijke move om naar zes wethouders te gaan. Het niet vermelden van de echte reden maar van een drogreden –meer taken en het Westland beter op de kaart zetten- maakt een en ander nog treuriger. Het niet beseffen en niet noemen van de financiële gevolgen is illustrerend.

Tot slot: Onze burgemeester geeft altijd hoog op van Rotterdam, de plaats waar hij wethouder was in zijn vorige leven. Met 616.000 inwoners gaat men daar van acht naar zes wethouders. Daar wordt gezegd “met opgestroopte mouwen volle kracht vooruit”. Die laatste kreet is ook iets waar onze burgemeester zich graag op voor wil laten staan. Wij vinden dat prima. Alleen nu even blijkbaar niet daar onze zes wethouders die mouwen niet hoeven op te stropen, zij kunnen het op hun gemakkie doen want vele handen maken ook het wethouderswerk licht.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top