skip to Main Content

Verdwijnen uit Westland van paardensportcentrum De Dijkgraaf ongewenst en onnodig

Westland Verstandig: Verdwijnen uit Westland van paardensportcentrum De Dijkgraaf ongewenst en onnodig

 

Vandaag is bekend geworden dat paardensportcentrum De Dijkgraaf moet verdwijnen. Terecht want er was een handhavingsverzoek van buren en er was overlast. Wel erg is het dat dit College en de meerderheid van de Raad niet willen meewerken aan een verhuizing naar een ander geschikt perceel. Wel glastuinbouwpercelen stiekem bestemmen voor opvang vluchtelingen zoals gisteren bleek. Wel meewerken aan gebieden in Westland waar buitenlandse bedrijven zich kunnen vestigen zonder dat planologische-, milieu- en overige regels gelden. Tja meewerken aan dit soort plannen is voor het aanzien van de wethouders en burgemeester buiten Westland belangrijker dan een Westlands bedrijf helpen -tegen betaling van de marktprijs uiteraard- aan een andere geschikte locatie. Na camping Molenslag nu weer een ander goed Westlands bedrijf de nek omgedraaid. Niet goed en slecht voor Westland. Wel in Japan, China nieuw werk zoeken en dichtbij huis alles door de vingers laten glippen.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top