skip to Main Content

Westland Verstandig: Visie College voor de komende vier jaar niet in belang van burgers.

 

Persbericht

Westland Verstandig: Visie College voor de komende vier jaar niet in belang van burgers.

In de plannen van het nieuwe College van B&W en de vier coalitiepartijen (CDA, GBW, VVD en PW) blijft de gemeenteschuld oplopen naar ver boven de 400 miljoen euro’s! Ook wordt de oplossing van het belangrijkste financiële probleem van Westland – de nadelige gevolgen van de (onverstandige en onverantwoorde) grondaankopen tot 2010 – vooruitgeschoven. De gemeente-accountant heeft al eerder aangegeven dat ieder jaar dat de Westlandse Zoom (slechts een deel van de grondvoorraad) niet bebouwd kan worden, 6 miljoen euro’s verlies oplevert en bijv. 5% lagere opbrengst van de (Westlandse Zoom)gronden (de gronden staan nu te boek tegen de kostprijs + ieder jaar worden deze met een fiks rentepercentage in waarde verhoogd) 21 miljoen euro’s verlies betekent. Het blijft echter niet bij 5% lagere opbrengst en waarschijnlijk zal het uitstel veel meer dan 1 jaar zijn. Door de schuld te laten oplopen – schuld moet terugbetaald worden en de Gemeente wordt volstrekt afhankelijk van de hoogte van de rente – en de gronden niet af te waarderen tot een reële waarde, rekent het College zich (nog steeds) ten onrechte rijk. Wel wordt gewezen op de grote risico’s die de Gemeente nu loopt.

Volgens het College kunnen nog steeds voor het College “leuke” uitgaven gedaan worden. Genoemd kunnen ondermeer worden de mogelijke bouw van twee nieuwe gemeentehuizen (meer dan 40 miljoen), buitenlandse reisjes en PR voor Westland en het College van ruim 1 miljoen euro per jaar. Zinloze uitgaven zeker gezien de schuldomvang en risico’s. De euro’s kunnen (deels )beter worden gebruikt voor de zorg, veiligheid, verenigingen en onderhoud. Dat merkt de burger wel. De Westlandse bedrijven zijn goed in staat om zichzelf en Westland in het buitenland te profileren.

Structureel wordt ook niets aangepakt. Goed gekeken had moeten worden naar de gewenste omvang van het ambtenarenapparaat. Ook de noodzaak en wenselijkheid van nog steeds in grote getale aanwezige losse krachten die worden ingehuurd van dure buro’s. Op de ambtenaren kan zeker bezuinigd worden en dat draagt dan bij tot het weer financieel gezonder maken van de Gemeente Westland.

Overigens geeft het College het volstrekt verkeerde voorbeeld door zonder noodzaak zelf van 4.5 naar 6 wethouders te gaan; per jaar een extra kostenpost van bijna 400.000 euro’s, dus in 4 jaar 1,6 miljoen euro’s. 6 wethouders waren nodig omdat het oude College zo graag doorging en geen rekening wenste te houden met de verkiezingsuitslag en de VVD ook een wethouder wenste. Nu er te veel wethouders zijn is er blijkbaar te weinig werk, zijn de oude portefeuilles van de wethouders opgeknipt in onhandige deeltjes waardoor de zorg ineens bij twee wethouders ligt, economie en financiën gesplitst zijn, op ruimtelijke ordening en handhaving twee wethouders zitten, terwijl er zelfs portefeuilles over drie wethouders verdeeld zijn. Onhandig, onlogisch en extra tijd en dus geld kostend, immers ook de ambtenaren worden “opgesplitst” over diverse wethouders. Ook zagen we recent nog dat de wethouders blijkbaar nevenklussen moeten gaan doen om toch maar een beetje volle agenda te houden.

Een ander punt van het plan van het College is om nieuwe bedrijven Westland binnen te halen en deze allerlei “gunsten” te bieden. Nieuwe bedrijven prima hoor maar niet ten koste van de bestaande bedrijven. Recent heeft het College bestaande bedrijven als Camping Molenslag en de Alpaca-ranch, zonder echte reden, letterlijk en figuurlijk de nek omgedraaid. De camping zou worden verplaatst. Natuurlijk is dat niet gelukt. Het gevolg is dat er nu geen camping meer in Monster is met al de nodige gevolgen voor de middenstand. Wrang is het om te constateren dat het College nieuwe bedrijven wil plaatsen in gebieden waar praktisch geen regels meer gelden. Om die zelfde regels moesten de twee genoemde bedrijven nou net verdwijnen. Onbegrijpelijk maar wel waar.

Dit College is er niet voor de Westlandse burger maar richt zich erop om enkel Westland buiten het Westland “groots” te doen overkomen. Een beetje doorgeschoten grootheidswaanzin. Niet de eigen burgers maar het prestige van dit College en de collegeleden staat voorop. Het is blijkbaar niet boeiend (genoeg) alledaagse problemen in Westland goed aan te pakken. Verkeerde prioriteit dus. We moeten als gemeentebestuur terug naar het belang van de burger en bedrijven. Meer echte zorg voor de economische moeilijke tijden van de bedrijven en burgers. Zijn de burgers en bedrijven tevreden, dan komt de rest van zelf! Daarvoor behoeven dus geen miljoenen uitgegeven te worden.

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top