skip to Main Content

Westland Verstandig: Waarom zoveel gedoe over Polenhotels en niet om een tweede Kreek in Westland?

Waarom zoveel gedoe over Polenhotels en niet om een tweede Kreek in Westland?

De afgelopen jaren is er veel tijd en geld gestopt door dit College in de planning van zgn. Polenhotels. Tot nog toe overigens zonder resultaat. Die tijd en aandacht krijgt helaas niet het al jaren bestaande schrijnende tekort aan verpleeghuisbedden in Westland. De Kreek, de Terwebloem en alle andere verpleeg- en verzorgingshuizen in Westland kennen wachtlijsten van meer dan een jaar. Dat betekent dat heel veel ouderen die nog thuis wonen daar niet terecht kunnen en dus, terwijl dat eigenlijk niet meer kan, gedwongen worden thuis te wachten op een plek. Onacceptabel in tijden van schijnbare economische voorspoed in een 100.000-plus gemeente. Of vanwege plaatsgebrek worden Westlandse senioren ergens ver buiten Westland geplaatst in een verpleeg-/ verzorgingshuis (o.a. Rijswijk, Delft, Schiedam, Den Haag, Voorburg, Leidschendam). Vreemd dat daar wel genoeg plaatsen zijn. Dit is nu al jaren de situatie in Westland. Dit moet nu snel stoppen.

Het College legt de oplossing bij Pieter van Foreest / Careyn, maar die zijn niet vlot en hebben vooral eigen belangen. Een deels nieuwe Naaldhorst is op termijn gepland, maar daarmee is het probleem niet, laat staan nu niet, opgelost.

Westland Verstandig vindt dat het gemeentebestuur er is voor de belangen van alle inwoners. Dus ook voor degenen die naar een Westlands verzorgings- / verpleeghuis willen. Immers we willen dat mensen langer zelfstandig wonen en zelfredzaam zijn. Als het echt niet meer kan moet men zeker zijn van een goede Westlandse verzorgingsplek. Het is de plicht van het gemeentebestuur om daarvoor te zorgen. Dat betekent een tandje extra, geld vrijmaken en veel meer het voortouw nemen. Dit grote probleem serieus nemen en niet ondergeschikt maken aan de komst van Polenhotels, maar het tegendeel. Het tekort aan bedden moet echt nu op dit moment beetgepakt worden en is hoogst urgent en wellicht nog belangrijker dan de komst van Polenhotels.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top