skip to Main Content

Westland Verstandig wenst alle Westlanders een gelukkig en gezond 2017 toe

Ons verlangen voor 2017 is de komst van een groot Westlands revalidatie-/ verzorgingscentrum in één van de grotere dorpskernen met filialen in alle 11 dorpskernen. Daardoor kunnen degenen die zorg nodig hebben en hun directe naasten, in Westland zelf en ook in hun eigen kern worden opgevangen. Wij vinden dat dit echt gerealiseerd kan en moet worden.

Ook in 2017 hoopt onze fractie er  weer voor de Westlandse burgers te zijn. Vanaf februari 2016 ontvingen wij in ons BURGERKANTOOR meer dan 600 betrokken Westlandse burgers en ondernemers en daarvoor sedert februari 2015 meer dan 1.000 in onze tent voor de ingang van het Naaldwijkse gemeentehuis. Het gaat dan tijdens die bezoeken onder meer over de zorg, leefomgeving, gebrekkige communicatie met de gemeente of soms boze of ontevreden burgers over iets wat de gemeente aangaat.

Binnenkort gaan we ook in het centrum van ‘s-Gravenzande vanuit ons BURGERKANTOOR daar aan de Langestraat inwoners met ideeën, wensen en opmerkingen te woord staan en helpen. Op die wijze houden we korte lijntjes met alle Westlanders en kunnen problemen vroegtijdig en correct worden aangepakt. Geen partijpolitieke spelletjes maar direct aanpakken is ons devies. Ook zeker geen profileringsdrang.

In 2017 staat voor Westland Verstandig voorop: meer aandacht voor de burgers, meer betrokkenheid van het gemeentebestuur bij de burgers, voeren beter sociaal beleid, de openbare ruimte op orde hebben en zoveel mogelijk voorzieningen tegen zo laag mogelijke kosten.

Daarnaast zijn we als lokale partij met nog veel meer zaken bezig en daar gaan we uiteraard mee door. Bij ons staat ook in 2017 burgerbelang voorop.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
fractievoorzitter

Back To Top