skip to Main Content

Westland Verstandig wenst dat de zorg bij de gemeente blijft

Westland Verstandig wenst dat de zorg bij de gemeente blijft; Plan College om nu ineens weer aparte van de gemeente losstaande bedrijven op te richten slecht, ondoordacht en verkeerde besteding van de euro’s en de tijd

Het College van CDA, VVD, PW en GBW wil nu ineens 2 besloten vennootschappen oprichten die in opdracht van de gemeente alle zorg (o.m. WMO, thuishulp, jeugdhulp) gaan “leveren”. Ook de sociale werkplaats Patijnenburg moet een besloten vennootschap worden. Westland Verstandig vindt dit volstrekt verkeerd en zeker ook op een verkeerd moment. Dure directeuren en hun staf zullen grote delen van het zorgbudget opsnoepen, het geld komt niet meer bij degenen die zorg nodig hebben maar bij duur opgetuigde organisaties, de omschakeling betekent dat de nieuwe organisaties met 60 fte’s alleen met zichzelf bezig zijn en niet met de zorg, de nieuwe bedrijven hebben een monopoliepositie omdat de gemeente enkel met hen afspraken kan maken en dit bevordert de kwaliteit zeker niet want er is geen concurrentieprikkel. Voorts zet de gemeente belangrijke taken die zij heeft ten opzichte van haar burgers op afstand, hetgeen betekent minder invloed van de gemeenteraad op de zorg en op Patijnenburg. De gemeente mag wel in beide besloten vennootschappen gelden verschaffen, gelden die weer van de burgers zijn. Slecht en verkeerd dat CDA-wethouder hieraan meewerkt. Deze stap betekent wel dat zij ontlast wordt, maar dat kan toch geen doel op zichzelf zijn. Alhoewel het College brutaalweg alles al in stilte heeft ingevoerd -nieuwe medewerkers moeten solliciteren bij de nieuwe B.V.’s- vindt Westland Verstandig dat dit alles niet moet doorgaan.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top