skip to Main Content

Westland Verstandig wil dat de gemeente snel AAN DE SLAG gaat en de 183 punten van het coalitie-actieprogramma uitvoert

Westland Verstandig wil dat de gemeente snel AAN DE SLAG gaat en de 183 punten van het coalitie-actieprogramma “Aan de slag. Voor Westland” uitvoert

De nieuwe coalitie van Westland Verstandig, GBW en VVD is anders aan het besturen. Veel meer gerichte snelle actie en doen wat goed is voor onze inwoners en ondernemers. Ook meer de nadruk op het snel oplossen van zaken die niet op orde zijn. Dus actie en werken op concreet resultaat. Dat alles vergt een heel andere benadering door het hele gemeentelijk apparaat. Die omschakeling blijkt in de praktijk soms best wel lastig te zijn, maar gelukkig is iedereen wel van goede wil en is zich ervan bewust dat het anders en beter moet. Iedere dag gaat het beter, maar we zijn nog lang niet tevreden. We hadden dit overigens wel voorzien.

Door de meer open benadering van deze coalitie stelde de pers recent vast dat er “sinds kort” een kabinetschef is voor de burgemeester. Anders dan gesteld werd, fout in de berichtgeving dus, is deze functionaris er al ca. 2 jaar en na vertrek van de eerste is er inmiddels al weer 10 maanden een opvolger werkzaam in die functie. Westland Verstandig was tegen de aanstelling destijds van een dergelijke functionaris en is dat nog steeds, en stemde tegen de begroting.

In plaats van dit soort functionarissen wil Westland Verstandig meer personele inzet voor zorg, bouw starterswoningen, onderhoudsmensen etc. Het vorige College besliste anders en met die erfenis zitten we nu helaas. De reactie van LPF dat Westland Verstandig de hand heeft in de aanstelling van de kabinetschef is raar. LPF heeft zelf –toen zij deel uitmaakte van het vorige College- aan de aanstelling meegewerkt. Weet zij dat niet meer of heeft ze niet opgelet….

Nu moet direct gewerkt worden aan urgente zaken. Westland Verstandig ziet op dit moment onder meer als urgente op te lossen problemen: bouw starterswoningen en woningen met zorg, verkorten wachtlijsten WMO en het vastzetten of asfalteren van door de droogte losliggende tegels op Westlandse fietspaden en trottoirs. Het laatste probleem willen we in ieder geval snel aanpakken. We krijgen daarover dagelijks vele meldingen. De gemeente heeft bij de Poelmolenweg al snel tegels vervangen door asfalt. De gemeente werkt dus momenteel hard aan het verbeteren en veilig maken van trottoirs en fietspaden. Helaas kan niet alles tegelijkertijd.

Ziet u gevaarlijke situaties door losliggende tegels, meldt het direct bij de gemeente of bij Westland Verstandig of bezoek daarvoor één van onze Burgerkantoren. Snelheid is geboden, want er doen zich onveilige situaties voor.

 

 

Back To Top