skip to Main Content

Westland Verstandig wil “Druiventuin“ voor Westland behouden

Westland Verstandig wil “Druiventuin“ voor Westland behouden

Themapark De Westlandse Druif sluit eind dit jaar na 18 jaar. Verrassende mededeling voor de politiek in Westland. Bekend was dat het zalencentrum moeizaam draaide en dat het lastiger werd vrijwilligers te vinden, maar niet dat het einde nabij was. Het Haagse Fonds 1818 (voorheen Fonds Westland) neemt een cruciale positie in bij het complex en de exploitatie. Ook dit Fonds schiet blijkbaar niet te hulp. Door nu plotsklaps het einde aan te kondigen lijkt het bestuur iedereen voor een voldongen feit te stellen. Westland Verstandig vindt dat jammer en vraagt zich af of er geen betere oplossing is. Nu gaat alle geld wat in het verleden geïnvesteerd werd verloren. Het lijkt verstandig eens goed te bekijken of het gebouw niet mede gebruikt kan worden voor andere doelen, zoals het door velen gewenste Westlandse kunstmuseum, een goede bioscoop ook voor onze jongeren, en meer commercieel kan worden gebruikt zoals bijv. de Tuinderij in De Lier doet of als kantoorruimte (eerste etage). Ook zou een ontmoetingscentrum voor de zorg of een kinderopvang overwogen kunnen worden. Aan beiden is in Westland groot gebrek. Ook zou gekeken kunnen worden hoe de druiventeelt al of niet verkleind of anders rendabel gemaakt kan worden. De Gemeente wil meer toerisme in Westland en sluiten van dit Themapark past niet in dat beleid. Behoud is dus gemeentebelang, nog los van het plezier bij de vrijwilligers en de uitstraling. Westland Verstandig vindt dan ook dat de gemeente in actie moet komen en gezocht moet worden naar een oplossing met alle betrokkenen en daarbij Westlandbreed te zoeken naar een oplossing.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top