skip to Main Content

Westland Verstandig wil een bescheiden Westlandse Cultuuragenda om incidentele cultuurinitiatieven mogelijk te maken

Westland Verstandig wil een bescheiden Westlandse Cultuuragenda om incidentele cultuurinitiatieven mogelijk te maken

Westland Verstandig zal de komende raadsvergadering aan de Raad voorstellen jaarlijks een bescheiden bedrag vrij te maken voor het steunen van incidentele cultuurinitiatieven in Westland. Het komt steeds vaker voor dat vanuit de Westlandse samenleving ideeën komen voor culturele activiteiten die alleen maar kunnen plaatsvinden als de gemeente een geringe financiële bijdrage levert. Zonder die bijdrage gaat de activiteit dan niet door. Nu bestaat die mogelijkheid niet, omdat er strakke subsidieregels zijn en de initiatieven daar niet in passen. Het is om die reden dat Westland Verstandig een Westlandse culturele agenda wil waarin jaarlijks dan € 15.000,– wordt gestort, die dan kunnen worden ingezet voor dit soort initiatieven. Voor 2024 wordt voorgesteld € 10.000,– voor dit doel in te zetten. De motie wordt behandeld door de Raad tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota op 3 juli a.s.

Back To Top