skip to Main Content

Westland Verstandig wil extra raadsvergadering over onrechtmatige uitgave van voormalig burgemeester eind september

Westland Verstandig wil extra raadsvergadering over onrechtmatige uitgave van voormalig burgemeester eind september

Westland Verstandig wil een extra raadsvergadering over de gang van zaken rondom het handelen door oud-burgemeester Van der Tak eind september, zeer kort voor zijn vertrek. Aanleiding is de constatering door het College van B&W en de waarnemend burgemeester dat sprake is van een onrechtmatige uitgave van € 100.000,–. Daarvoor ontbraken de vereiste besluiten en blijkbaar heeft oud-burgemeester Van der Tak op eigen houtje een en ander gedaan. Hoe het allemaal exact gegaan is, is niet duidelijk. Evenmin is niet duidelijk wat de rol van de overige collegeleden geweest is. Om dat te weten moet de Raad over alle stukken beschikken en de fractie van Westland Verstandig wil van iedere wethouder vooraf schriftelijk weten wat bekend was en in hoeverre betrokkenheid bestond. Vandaar dat een extra raadsvergadering nodig is. Westland Verstandig heeft al jaren gewezen op de verkeerde bestuurscultuur binnen Westland, waar de oud-burgemeester Van der Tak een zeer dominerende -soms foute- rol in speelde. Sinds zijn vertrek is dit de 4e kwestie die al boven water komt. Overigens is Westland Verstandig zeer te spreken over de transparantie en eerlijkheid van onze nieuwe burgemeester mevrouw Agnes van Ardenne-van der Hoeven. Een heuse verademing ten opzichte van haar voorganger. Veel lof daarvoor.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top