skip to Main Content

Westland Verstandig wil geen politieke spelletjes rondom snelle komst “2e Berkenflat” in ‘s-Gravenzande

Westland Verstandig wil geen politieke spelletjes rondom snelle komst “2e Berkenflat” in
‘s-Gravenzande

Zelfstandig wonen voor een acceptabel huurbedrag voor senioren, zorg op maat, 24/7 beheer en gezamenlijke recreatieruimte: dat is de opzet van de 2e Berkenflat. Snelle realisatie is gewenst en staat ook in het coalitie actieprogramma. Het terrein van de Brug is al beschikbaar en ook met Okido worden afrondende gesprekken gevoerd over een tijdelijke verhuizing en terugkeer in de 2e Berkenflat na de bouw. De WOS moet ook nog verhuizen uit het huidige van de gemeente gehuurde pand. Mogelijke verhuizing naar de Veiling in Poeldijk heeft al eerder gespeeld en ging toen niet door omdat allerlei zaken te ingewikkeld gemaakt werden. Nu deze snelle verhuizing weer bekeken wordt, starten een aantal politieke partijen acties op om die overgang te dwarsbomen. Zij verspreiden nepnieuws door allerlei bedragen de wereld in te slingeren die niet juist zijn. Zij geven ook voeding aan het verzet door het stichtingsbestuur van de Veiling. Zij dreigen ook het eventueel benodigde krediet voor de verhuizing niet te geven. Door dit politieke spel dreigt helaas stagnatie. Nog steeds is de overgang naar de Veiling in beeld, maar wordt lastig gemaakt door deze tegenwerkingen.

Natuurlijk zijn ook andere plekken voor de WOS in Westland voor Westland Verstandig bespreekbaar, als het maar snel duidelijk is en de WOS de locatie ziet zitten. De Veiling werd eerder verkozen omdat daarvoor bij de WOS al hele uitgewerkte plannen lagen en het een verstevigde basis zou leggen onder de exploitatie van de Veiling. De verwachting bestaat bij voldoende medewerking, dat de verhuizing dan snel kan verlopen. Daar geloven we nog steeds in!

Maar natuurlijk kan de WOS ook naar een andere locatie als dat maar snel kan plaatsvinden. Overgang naar de Veiling is dus geen doel op zichzelf voor Westland Verstandig. Ook dat willen andere politieke partijen een ieder doen geloven.

Wellicht bij of in de Horti Campus, wellicht voorlopig in portocabines op het Horti Campus-terrein en mogelijk weer terug naar ‘s-Gravenzande in de 2e Berkenflat, wellicht in het zalencomplex bij het zwembad, wellicht naar de oude veiling in Poeldijk of wellicht in één van de vele leegstaande kantoren in Westland of wellicht in de Noviteit in Monster.

Het gaat erom een snelle oplossing te vinden, een oplossing die de vaart erin houdt. Dat laatste is leidend. Bij aanpak van de realisering van dit soort voor Westlandse senioren zo belangrijke voorzieningen passen geen politieke spelletjes, maar wel het zoeken naar en vinden van snelle oplossingen en doorbraken. Dat is wat Westland Verstandig bepleit en vooral zoeken naar een gezamenlijk draagvlak met als resultaat in 2023 de start van de bouw van de 2e Berkenflat. De oproep aan de andere partijen is om even het politieke spel te vergeten en snel resultaat voorop te stellen en samen daarbij op te trekken.

Back To Top