skip to Main Content

Westland Verstandig wil over de hele lijn meer en betere zorg in Westland

Zorg op maat en dichtbij en kijken wat echt nodig en mogelijk is om meer Westlanders gelukkig te maken

Enkele van onze aandachtspunten:

 1. Meer zorg dichtbij voor de Westlandse burgers (revalidatie en crisisopvang in Westland) moet gerealiseerd worden zodat onze senioren in Westland zelf kunnen worden opgevangen en ook geen scheiding meer plaatsvindt van echtelieden omdat de ene ofwel thuis blijft wonen of in een andere verpleeginrichting verblijft dan de andere partner. Zeker huisvesting en opvang buiten Westland moet niet meer nodig zijn. In iedere dorpskern heeft een senior recht om in diezelfde dorpskern opgevangen te worden. Daarvoor dienen voorzieningen getroffen te worden.
 2. Meer thuishulpuren, ook uren voor het maken van “een praatje”. Erg belangrijk!
 3. Alle geld bestemd voor zorg moet aan de zorg ook besteed worden. Dus geen van het Rijk ontvangen zorggeld naar glastuinbouw en groenbeheer zoals nu gebeurd is en nog opnieuw staat te gebeuren.
 4. Minder administratie en meer geld naar handjes aan het bed.
 5. Terugkeer nachtapotheek in Westland.
 6. Meer hulp gemeente –financieel en technisch- om woningen geschikt te maken om senioren gelukkiger te maken en hen beter te laten wonen waar ze altijd gewoond hebben.
 7. Meer ondersteuning (ook financieel) van mantelzorgers.
 8. Betere financiële steun chronisch zieken.
 9. Verspreiding seniorengids in Westland.
 10. Meer zorg op maat waar de mens centraal staat.
 11. Realiseren zelfstandige woningen met gemeenschappelijke ruimten en activiteiten en een beheerder en met zorg op maat en naar behoefte, collectief eventueel in te huren;
 12. Bestaande voorzieningen zoals het Logeerhuis in Ter Heijde toegankelijker maken voor een ieder, dus ook met een vergaande handicap;

Wilt u meer lezen, bekijk onze site www.westlandverstandig.nl.

 

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter Westland Verstandig .

Back To Top