skip to Main Content

Westland Verstandig wil het Bestuur dichter bij de inwoners brengen

Westland Verstandig wil het Bestuur dichter bij de inwoners brengen

Eerst luisteren en dan pas besluiten. Dat is onze benadering. Natuurlijk kan niet altijd ieders mening gevolgd worden, maar goede communicatie tussen inwoner en gemeente is altijd vereist. Vandaar het plan om in de dorpen buurtbeheerders aan te stellen die direct kunnen handelen, zonder al te veel rompslomp. Onze wethouders Barend Rombout en Ben van der Stee zullen ook geregeld in onze Burgerkantoren zijn om met u te praten als u dat wenst. Nogmaals u zult niet altijd gelijk (kunnen) krijgen en de uitvoering van sommige zaken zal soms niet per direct kunnen, maar u hebt wel recht op een goede uitleg. We hopen zo korte lijnen te krijgen zonder al te veel rompslomp.
We hebben spreekuur op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur aan het Marktplein 10 in ‘s-Gravenzande. Buiten die tijden en voor Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a kan altijd een afspraak gemaakt worden op 06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.

Back To Top