skip to Main Content

Westland Verstandig wil meer aandacht in Westland voor ons erfgoed

Westland Verstandig wil meer aandacht in Westland voor ons erfgoed

Kunst en cultuur en daarin begrepen Westlands erfgoed zijn in de afgelopen jaren er best wel bekaaid vanaf gekomen. Een inhaalslag is wenselijk. In het coalitieakkoord namen we op dat in onze dorpen ieder jaar 2 beelden geplaatst moeten worden, gemaakt door Westlandse kunstenaars. Westland Verstandig is ook voor behoud van de oude RK-begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk en de inrichting daar van een stilteplek met veel groen. Ook vinden we dat de 600 jaar oude boerderij Vlietwoning bij de Snelbinder behouden moet blijven en een goede invulling moet krijgen. De gemeente moet daar haar rol in nemen. Ook de oude Veiling in Kwintsheul zou behouden moeten blijven. Westland moet echt zuiniger zijn met dit soort erfgoed. Er is al te veel niet behouden. Dat mag ook wel geld kosten, vindt Westland Verstandig.

Het is de gemeente die moet stimuleren en zo nodig het initiatief moet nemen, om het erfgoed een goede -liefst maatschappelijke- bestemming te geven. Ook in deze financieel lastige tijden moet het erfgoed niet vergeten worden.

Back To Top