skip to Main Content

Westland verstandig wil meer druk op de realisering van woningen in de dorpen op locaties die daarvoor al lang genoemd worden

Westland verstandig wil meer druk op de realisering van woningen in de dorpen op locaties die daarvoor al lang genoemd worden

Bij motie wil Westland Verstandig bereiken dat woningbouwlocaties zoals het Verkade bedrijfscomplex in Kwintsheul, de Naaldhorstlocatie in Naaldwijk, het assurantiekantoor aan de Hoofdstraat in De Lier, snel beschikbaar komen voor woningbouw. Die locaties worden al heel lang genoemd als woningbouwlocaties, maar het komt er maar niet van. De reden is vaak dat er te veel obstakels genomen moeten worden, terwijl zowel degene die wil realiseren als de gemeente zich beter moeten realiseren dat snelle uitvoering het belangrijkste is. Dus normaal bouwen, goed inpassen in de omgeving, maar geen onnodige formele eisen stellen aan bebouwing.
Vandaar de motie om ook te bezien wat de Raad kan doen om een vaak al jarenlang durend proces te versnellen.

motie 22-3-23 locaties in Westland voor woningen voor jongeren en senioren

Back To Top