skip to Main Content

Westland Verstandig wil meer geld uittrekken voor de verduurzamingssubsidie. Zwembad de Waterman moet openblijven. Meldpunt Suggesties beter openbaar vervoer geopend

Westland Verstandig wil meer geld uittrekken voor de verduurzamingssubsidie. Zwembad de Waterman moet openblijven. Meldpunt Suggesties beter openbaar vervoer geopend

  1. Op de regeling verduurzamingssubsidie werd een groot beroep gedaan. Binnen 2 dagen waren de uitgetrokken gelden op. Westland Verstandig diende inmiddels een verzoek in om nog een keer € 1 miljoen beschikbaar te stellen. Hopelijk steunt de meerderheid van de Raad dit voorstel en kunnen nog meer inwoners van deze door Westland Verstandig bedachte regeling gebruik maken.
  2. Westland Verstandig wil zwembad de Waterman in Wateringen behouden. Wat je als gemeente beloofd hebt in 2013 en 2018 moet je nakomen, ook als de begrote kosten tegenvallen. Wel moeten goede afspraken gemaakt worden, zodat de continuïteit zoveel als mogelijk verzekerd is.
  3. Westland Verstandig opent op haar site een nieuw Meldpunt Suggesties beter openbaar vervoer in Westland. Hebt u ideeën over verbeteringen / veranderingen laat ons dat weten.

Bezoek ons Burgerkantoor ‘s-Gravenzande op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur aan het Marktplein 10 in ’s-Gravenzande of ons Burgerkantoor Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Ook kan altijd een afspraak gemaakt worden op 06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.

Back To Top