skip to Main Content

Westland Verstandig wil nu snel werk maken van het actiepunt om de huishoudelijke hulp en thuiszorg tijd en ruimte te geven en voor een praatje en een bakkie met de klanten

Westland Verstandig wil nu snel werk maken van het actiepunt om de huishoudelijke hulp en thuiszorg tijd en ruimte te geven en voor een praatje en een bakkie met de klanten

Westland Verstandig, GBW en VVD hebben aangekondigd in het coalitieakkoord dat de thuiszorg niet alleen op snelheid moet zijn gericht, maar -anders dan tot nog toe- dat echt per week ook tijd moet zijn voor een praatje en een kop koffie. Juist dat soort contacten zijn belangrijk. De zorgmedewerkers zijn vaak ook het oog en oor om vroegtijdig problemen te constateren en op te lossen. Ook goed om het alleen gevoel of eenzaamheid tegen te gaan. De nieuwe coalitie wil daar extra tijd en dus ook financiële middelen voor gaan vrijmaken. Daar willen we eigenlijk liever vandaag dan morgen mee starten, maar in ieder geval in januari 2023. Westland Verstandig vindt echt belangrijk dat zorg op maat plaatsvindt en dat voor onze kwetsbaren goed gezorgd wordt. Door dit beloofde punt van het coalitie-actieprogramma snel uit te voeren, menen we een eerste stap te zetten om snel tot betere zorg te komen.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top